Dr. Öğr. Üyesi NAZAN TOKATLI DEMİROK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi NAZAN TOKATLI DEMİROK

T: (0282) 250 3120

M ntokatli@nku.edu.tr

W ntokatli.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Beslenme ve Diyetetik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2014
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2007
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
2016-
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
2014-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
2011-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Bilimi
Gıda Mikrobiyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARICI M., ÇOŞKUN F., Çelikyurt G., MİRİK M., Gülcü M., TOKATLI DEMİROK N., Technological and Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Hardaliye, Journal of Agricultural Sciences, vol. 23, pp. 428-437, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. TOKATLI DEMİROK N., DURAK M. Z., ARICI M., Probiotic and functional characterization of lactobacillus spp. isolated from infant faeces, Journal of Biotechnology, 2017.
Özet SCI
3. GÜMÜŞ T., DEMİRCİ A. Ş., SONUÇ M. N., TOKATLI DEMİROK N., TULUKCU E., gülcü m., Investigation of antimicrobial and antioxidant activities of essential oils extracted from medicinal plants, JOURNAL OF FOOD SAFETY AND FOOD QUALITY-ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, 2016.
Özgün Makale SSCI
4. KARASAKAL A., DEMİRCİ A. Ş., TOKATLI DEMİROK N., CABİ E., Antioxidant Antimicrobial Activities And Total Flavonoid Contents Of Cirsium Bulgaricum Dc Leaf Extracts, Marmara Pharmaceutical Journal, 2015.
Özgün Makale emerging sources citation index
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TOKATLI DEMİROK N., Palatinose (Isomaltulose) An rising prebiotic, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. TOKATLI DEMİROK N., ALPASLAN M., Probiotic potential of Acetobacter strains isolated from traditional dairy products, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
3. YIKMIŞ S., TOKATLI DEMİROK N., AYAR Ş., ALPASLAN M., Assessment of Hemolytic Uremic Syndrome Cases in terms of Community Health in Food Security, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Özet bildiri
4. TOKATLI DEMİROK N., ALPASLAN M., YIKMIŞ S., Phenotypic and Genotypic Characterization of lactobacillus spp. Isolated from Dairy Products and Determination Probiotic Properties, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Sözlü Bildiri
5. Tokatlı Demirok N. ., Durak M. Z., Arıcı M., Probiotic and functional characterization of lactobacillus spp. isolated from infant faeces, European Biotechnology Congress (25.05.2017-27.05.2017).
Sözlü Bildiri
6. TOKATLI DEMİROK N., Antimicrobial Activities of Honey, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
7. Tokatlı Demirok N., The Potential Utility of Probiotics in Red and White Meat Production. , Uluslararası Hayvansal Gıdalar kongresi (10.11.2016-13.11.2016).
Poster
8. TOKATLI DEMİROK N., The Potential Utility of Probiotics in Red and White Meat Production, International Congress on Food of Animal Origin “Industry Partnership” (10.10.2016-13.10.2016).
Poster
9. TOKATLI DEMİROK N., Tokatlı F., Mann al-Sama Sweet, III. TraditionalFoodsfromAdriatictoCaucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
10. Tokatlı N., S. M. N., D. A. Ş., G. T., T. E., Antimicrobial, Antioxidant Activities and Total Phenolic Content Assays of Summer Savory (Satureja Hortensis) From Turkey, XXIII FoodMicro2012-Istanbul (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
11. Sonuç M. N., T. N., K. Ö., Ş. D., T. E., G. T., Antimicrobial, Antioxidant Activities and Total Phenolic Content Determination of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) From Turkey, XXIII FoodMicro2012-Istanbul (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
12. Demirci A. Ş., T. N., S. M. N., G. T., T. E., Antimicrobial, Antioxidant Activities and Total Phenolic Content Determination of Some Essential Oils From Turkey, XXIII FoodMicro2012-Istanbul (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
13. Tokatlı N., A. M., G. T., Incidence of Cronobacter Sakazakii from Powdered Infant Formula in Turkey, XXIII FoodMicro2012-Istanbul (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
14. Arıcı M., C. F., Ç. G., M. M., G. M., T. N., Phenotypic and Genotypic Characterization of Lactic acid Bacteria Isolated from Hardaliye and Their Technological and Probiotic Properties, XXIII FoodMicro2012-Istanbul (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
15. Tokatlı N., S. M. N., D. Y., Functional Food Consumption of University Students and Associated Factors: Namık Kemal University Reference, VIIIth International Nutrition and Dietetics Congress (04.04.2012-08.04.2012).
Poster
16. Sonuç M. N., T. N., K. Ö., B. A., Nutritional Attitudes of Namik Kemal University Internal Administration Employees, VIIIth International Nutrition and Dietetics Congress (04.04.2012-08.04.2012).
Poster
Ulusal Projeler
1. Ticari Starter Kültür Kullanılmamış Fermente Süt ürünlerinden izole Edilen Lactobacillus Spp.’nin Fenotipik Ve Moleküler identifikasyonu ile Bu Bakterilerin Probiyotik özelliklerinin invitro Koşullarda Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 12.10.2016-12.09.2017.
2. Farklı Formülasyonlarda Üretilen Bebek Mamalarının Bileşimi, Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri ve Entrerobacter sakazakii Varlığının Belirlenmesi, BAP, Araştırmacı.
Ödüller
1. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı 2211-Yurt içi Doktora Bursu, TÜBİTAK, 2009.